กองทุนภาคประชาสังคม

กิจกรรมรณรงค์

 

เรามาดูตัวอย่างของคนที่เป็น "ไทยแอ็ค" และได้รวมตัวกันเป็น CSO เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน วันนี้เรามาที่ศูนย์คนไร้บ้าน "สุวิทย์ วัดหนู" ซึ่งเป็นที่พักชั่วคราวคนไร้บ้าน ที่เร่ร่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ให้มีสถานที่พักพิง และช่วยกันหาช่องทางในการประกอบอาชีพ ณ เวทีกิจกรรม "We are CSO" ใครๆ ก็เป็นได้ ครั้งที่ 1 เปิดบ้าน...คนไร้บ้าน ได้จัดกิจกรรมย่อย ๆ สำหรับอาสาสมัครที่มีทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่อยากจะมาลอง "แอ็ค" ในการช่วยเหลือผู้อื่นไว้ 3 กิจกรรม คือ เทพื้นห้องน้ำบ้านพัก ทำแปลงผัก และคัดแยกขยะ ซึ่งพอที่จะทำให้ได้เข้าใจวิถีชีวิตของคนไร้บ้านได้บ้าง นอกจากนี้ยังมีดนตรีเพราะ ๆ จากวง "บอดี้สลัม" ของคนไร้บ้าน และการเสวนาพูดคุยถึงที่มาที่ไปของคนไร้บ้านและคนที่ทำงานกับกลุ่มคนจน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมครั้งนี้แล้ว หวังว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมจะเห็นถึงปัญหาของคนไร้บ้าน และช่วยกันหาทางบรรเทาปัญหานี้ให้เบาบางลงในอนาคตได้บ้าง

powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE