กองทุนภาคประชาสังคม

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) อภิปรายประเด็นการเปลี่ยนปรัชญาสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสลากเพื่อสังคม ( 16 ก.ย. 57 )

powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE