กองทุนภาคประชาสังคม

นานาทรรศนะ

 • คุณสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จากเวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม ครั้งที่ 4 กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
  "...ผมคิดว่า  มันมีวิธีระดมความคิดหลายวิธี  และยังมีเวลาที่จะต้องทำงานอีกเยอะกับการพน
  อ่านต่อ
 • นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (กล่าวสัมโมทนียกถา “กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์”)
  เรื่องผู้สูงอายุเป็นปัญหาทั้งโลก ผมเห็นแล้วว่าคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาแน่ๆ จึงต้องทำเรื่องนี้ รวมตัวกันเป
  อ่านต่อ
 • ศ.ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม (ปาฐกถาเรื่อง “การคลังเพื่อสังคม เพิ่มพลังพลเมือง”)
  “เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่า การลดความเหลื่อมล้ำ กับการบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากความเหลื่อมล
  อ่านต่อ
 • คุณเดช พุ่มคชา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
  “ประเทศนี้ ชุมชนนี้ อยู่ได้ดีกว่าเดิมได้ ถ้าภาคประชาสังคมไม่ยอมแพ้และไม่เพี้ยน ผมเป็นลูกศิษ
  อ่านต่อ
 • คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  “การคลังเพื่อสังคมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าที่ผ่านมาการบริหารจัดการงบปร
  อ่านต่อ
 • อ. มณเฑียร บุญตัน อดีตสมาชิกวุฒิสภา
  “ภาคประชาชนสังคมเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมาก  ภาคประชาสังคมจะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ เป็นผ
  อ่านต่อ
 • แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  “โจทย์เรื่อง “การคลังเพื่อสังคม” ที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้จ
  อ่านต่อ
 • นานาทรรศนะ : จากเวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม ครั้งที่ 5
  นานาทรรศนะ : จากเวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม  ครั้งที่ 5 กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเม
  อ่านต่อ
 • คุณคณางค์ กงเพชร ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดกาฬสินธุ์
  .".....เมื่อมีการปฏิรูปตามที่ได้ร่วมกันออกแบบแล้ว ก็จะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและเกิดระบบการบ
  อ่านต่อ
 • อ.สมคิด ทองสง เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง จ.พัทลุง
  "...ถ้ามองกองสลากของไทยไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศมันยังล้าหลังมาก ตอนนี้เรามีรูปแบบการปฏิรูปที่
  อ่านต่อ
 • คุณปรานี รัตนาไกรศรี เครือข่ายเคหะชุมชนร่มเกล้า
  "...การปฏิรูปสลากเป็นสิ่งที่ดี   เพราะจะได้ไม่มีการผูกขาดในการซื้อขายสลากรายย่อย &nbs
  อ่านต่อ
 • คุณเสาวภา ธีระปรีชากุล (แม่นก) ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก
  "...การรวมกลุ่ม เพื่อหาช่องทางให้มีกองทุนมาสนับสนุน   การทำงานเพื่อสังคมโดยที่ไม่หวัง
  อ่านต่อ
 • คุณกาจ ดิษฐาอภิชัย เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง จ.พัทลุง
  "...ในนิยามของผม กองสลากเป็นกลไกและเครื่องมือของรัฐที่เก็บภาษีทางอ้อม ที่เป็นภาระของค
  อ่านต่อ
 • นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
  “.....ทีนี้ถ้าเรามานั่งคิดดีๆใครหละมาซื้อสลากกินแบ่งก็คนยากคนจนนี่แหละ…..ผมเลยเห็นด้วยว
  อ่านต่อ
 • คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ นักพัฒนาสังคมอาวุโส
  "ระบบการคลังของไทยอยู่ภายใต้การใช้เงินตามอำเภอใจของนักการเมือง  ขณะที่กองทุนต่างๆก็ถูกครอ
  อ่านต่อ
 • นายวันชัย บุญประชา คณะทำงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม
  “….เราคนทำงานพัฒนาภาคประชาสังคม จะลุกขึ้นมาผลักดันเพื่อทำให้กองทุนเหล่านี้เป็นเครื
  อ่านต่อ
 • พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
  “.....กองทุนไม่ใช่เป็นแค่ธนาคารหรือว่าแหล่งเงินของพวกเราแต่เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องใช้และเคร
  อ่านต่อ
 • นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาและอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  “.....แทนที่รัฐบาลจะเอาเงินจากกองสลากฯไปปะปนกับเงินภาษีส่วนอื่นซึ่งมาจากภาคการผลิตหรือมาจากการ
  อ่านต่อ
 • องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

  • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
   มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
   ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
   มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
   มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
  • SIRNet
   สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
   มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
  • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
   สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
   สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
   มูลนิธิเพื่อนหญิง
  • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
   มูลนิธิผู้หญิง
   สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
   สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
   สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
   สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
  • สภาคนพิการทุกประเภท
   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
   มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
   สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
   HDF
  • มูลนิธิดวงประทีป
   มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
   มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
   YPDC Thailand
   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
   มูลนิธิเด็ก
   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
   สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
   มูลนิธิสุขภาพไทย
   มูลนิธิกองทุนไทย
  • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
   มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
   เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
  Create by taie