กองทุนภาคประชาสังคม

คุณอรพิน วิมลภูษิต ผู้ประสานงานโครงการศึกษาและพัฒนาผู้ทำการผลิตที่บ้าน (ภาคเหนือ)

ทุกๆ วันแรงงานแห่งชาติ เหมือนจะมีงานเทศกาลที่แรงงานทั่วประเทศมักออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อในปัจจุบัน ขณะที่แรงงานในระบบต่างเรียกร้องค่าแรงที่เหมาะสม แต่ก็ยังมีกลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งได้ค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานในระบบเสียอีก ทำให้ “คุณอรพิน วิมลภูษิต หรือ แอ๊ด” ผู้ประสานงานโครงการศึกษาและพัฒนาผู้ทำการผลิตที่บ้าน (ภาคเหนือ) ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดนิ่งเพื่อให้พี่น้องแรงงานนอกระบบมี ความหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

คุณอรพิน หรือ คุณแอ๊ด บอกเล่าถึงการเข้ามาทำงานด้านสังคมว่า  ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงแค่ช่วงข้ามปี แต่ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้น เมื่อสมัยเรียนเป็นเด็กมัธยมตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่ได้ก้าวเข้ามาทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องชาติพันธุ์ (ชาวเขา) เห็นความลำบากยากเย็นกว่าคนไทยในพื้นราบหลายสิบเท่า ทำให้ทุกความยากลำบากได้ซึมซับเข้าไปอยู่ในความทรงจำของคุณแอ๊ดเป็นอย่างดี จนกระทั่งคุณแอ๊ดได้เลือกเส้นทางนักพัฒนาสังคมอย่างเต็มตัว หันหลังให้กับอนาคตของราชการครู ด้วยการสมัครทำงานด้านสังคมกับองค์กรความร่วมมือต่างประเทศ  ไทย-เยอรมัน ทำงานกับชาวเขาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (Field staff) และจนถึงทุกวันนี้คุณแอ๊ดยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้พี่น้องแรงงานนอกระบบมี ความหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

ด้วยการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนทำงาน และต้องอาศัยประสบการณ์มาช่วยทำงานให้ประสบความสำเร็จ คุณแอ๊ดเล่าว่า

“ในช่วงเริ่มต้นใหม่ๆ ตนเองยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะแลกเปลี่ยนและถกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และในปัจจุบันก็เจอปัญหาเรื่องการตามไม่ทันความคิดและวิธีการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างนักพัฒนารุ่นเก่า และนักพัฒนารุ่นใหม่ผู้ขาดความอดทนที่จะสู้กับงานที่มีความซับซ้อน ทำงานอยู่ได้ไม่นานก็เลือกที่จะหางานใหม่ที่ไม่มีความกดดัน  อีกประเด็นหนึ่งคือกระแสทุนที่ส่งผลต่อความคิดและวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้ตามไม่ทันและต้องหากลยุทธ์ในการทำงานใหม่ๆ ที่บางครั้งก็ไปไม่ถูก  และขณะนี้ก็ยังมีปัญหาส่วนตัวที่เป็นทั้งเรื่องอายุและในบทบาทของแม่ที่มีลูกชายวัยรุ่นที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เมื่อปัญหามีไว้ให้แก้ไข จึงเลือกที่จะให้โอกาส เวลาและเรียนรู้เขา  เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อจัดการกับเรื่องหรือปัญหาต่างๆ หลายครั้งก็ปล่อยวางและกลับมาใหม่โดยลืมเรื่องเดิมๆ แล้วคิดว่าทุกคนต่างมีจุดดีของตนเอง สามารถนำสิ่งที่เป็นของดีของเขา ไม่ว่าจะระดับไหน มาใช้กับตนเอง งาน ครอบครัว และมองอนาคตต่อไปร่วมกัน”

“เลือกแต่สิ่งที่ประทับใจและชื่นชมบางอย่างในตัวเขามาลองปฏิบัติกับตนเอง เพราะคิดว่าไม่มีใครสมบูรณ์ได้ในตนเอง และทุกคนรอบข้างทุกคนต่างมีจุดดีของตนเอง สามารถนำสิ่งที่เป็นของดีของเขา ไม่ว่าจะระดับไหน มาใช้กับตนเอง งาน และครอบครัว”

“ทุกวันนี้ได้มีโอกาสเห็นคนที่ทำงานด้วย ทั้งทีมงานและผู้นำชุมชน/กลุ่ม มีศักยภาพและสามารถสานต่องานและความคิด บริหารจัดการงานได้ต่อเนื่องด้วยตนเอง  เติบโต และเป็นผู้นำที่ดีในการทำงาน และการที่ตนเองได้รับการยอมรับและการระลึกถึงจากผู้คนที่เราทำงานด้วย และการก่อตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกับผู้นำที่บุกเบิกงานร่วมกันโดยเริ่มจากที่ไม่มีอะไรเลยในการก่อตั้ง มีใจร่วมกัน” นับเป็นเรื่องดีๆทำให้คุณแอ๊ดยิ้มและเล่าได้อย่างภาคภูมิใจ

“ในฐานะรุ่นพี่ อยากให้มีคนรุ่นใหม่มากๆ มาร่วมมือกันพัฒนาสังคม เพราะยังมีประเด็นปัญหาในมิติต่างๆอีกมากมายที่ยังรอคนอีกจำนวนมากมาช่วยกันทำให้สังคมมีความน่าอยู่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ควรมีการพัฒนาคนทำงานควบคู่กับงาน และมีเครื่องมือสนับสนุนกลไกการพัฒนาสังคมเพื่อการหนุนเสริม กองทุนภาคประชาสังคม ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะมาเติมเต็มในสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการเพิ่มจำนวนและพัฒนาคน  และเติมเต็ม ช่องว่างให้เอื้อประโยชน์กับสังคมและคนด้อยโอกาสในมิติต่างๆ ได้”  

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE