กองทุนภาคประชาสังคม

คุณธนากร คมกฤส ผู้อำนวยการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน

“ธนากร คมกฤส หรือ พี่ป๊อบ”  อาจจะเป็นชื่อเรียกที่คุ้นหูของกลุ่มพ่อแม่อาสา กลุ่มของคนทำงานด้านครอบครัว พี่ป๊อปเล่าว่า เริ่มต้นเข้ามาทำงานอาสาด้านครอบครัวก็ด้วยความสนใจด้านการศึกษาของเด็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอเมื่อได้ทราบข่าวจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ว่าจะมีการจัดทำโครงการ “โฮมสคูล” (Home School ) ขึ้น จึงได้เสนอตัวเข้ามาเป็นอาสาสมัครกลุ่มพ่อแม่อาสา กระทั่งมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวต้องการคนเข้ามาทำงาน ต้องการคนเข้ามาทำงานพอดี และเป็นจังหวะที่พี่ป็อปก็ไม่ได้ทำงานประจำอยู่ในขณะนั้น จึงมีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักดันให้เข้ามารับหน้าที่คนทำงานด้านครอบครัวมาอย่างเต็มตัว

“นับเป็นจุดเล็กๆที่เริ่มมาจากการสนใจ เข้ามาอยู่ในกลุ่มคนที่คุยกันแต่เรื่องครอบครัว ทำทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุข ถึงแม้บางครอบครัวจะมีปัญหา มีเรื่องราวมากมายมากระทบ เพราะทุกคนไม่ได้สามารถยืนอยู่ได้โดยลำพัง เมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันไปไม่จบไม่สิ้นตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ เพราะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของทุกคน ถึงแม้บางครั้งจะรู้สึกท้อ เพราะประเด็นเรื่องครอบครัว ทำให้เป็นที่สนใจของสังคมได้ยาก เมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ เช่น เรื่องเด็ก สิทธิสตรี ที่สามารถเกาะกระแสสังคมและมีความชัดเจน

“หากย้อนไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว คำว่า เครือข่ายครอบครัว เป็นคำใหม่ในสังคม ด้วยความที่เพิ่งหันเหสู่วงการของคนที่ทำงานด้านสังคม จึงไม่ค่อยชัดเจนทั้งประเด็นและวิธีการทำงาน ไม่เข้าใจแม้กระทั่ง กระบวนการทำงานอย่างไรจึงจะผลักดัน สร้างเครือข่ายด้านครอบครัวให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งคำว่า ครอบครัว เป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก เพราะทุกอย่างมาลงที่ครอบครัวหมด การทำงานด้านครอบครัวต้องทำอย่างไรถึงจะถูกจุด เรียกได้ว่า จับทางไม่ถูก เรื่องอะไรก็เป็นเรื่องครอบครัวทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่องเด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ก็เป็นเรื่องครอบครัว ทำให้กลับมาทบทวนว่า เรื่องอะไรกันแน่ที่เรียกว่าเรื่องครอบครัว”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานที่ทำได้สอนให้พี่ป๊อปเกิดการเรียนรู้ จนทำให้ชีวิตการทำงานและครอบครัวแยกกันไม่ออก

“เราทำงานด้านครอบครัว ชีวิตจิตใจของเราคือครอบครัว คิดถึงครอบครัวอยู่เสมอ ด้วยจุดเริ่มต้นที่ตนเองมีครอบครัว พร้อมกับการทำงานด้านครอบครัว พร้อมกับการก่อเกิดมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ทุกอย่างได้ก้าวมาพร้อมกันหมด จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมกับเอาความรู้จากที่ทำงานมาปรับใช้กับครอบครัว ซึ่งความรู้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้เองหากไม่มีการใฝ่รู้  เครือข่าย เพื่อนร่วมงาน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีโอกาสได้ร่วมงานนับเป็นปัจจัยที่ทำให้ค้นพบวิธีการทำงาน องค์ความรู้ต่างๆเริ่มเข้ามาทำให้มีความชัดเจนขึ้น”

หัวใจสำคัญของการทำงานเครือข่าย หน้าที่ของเราคือการส่งเสริม กระตุ้นให้คนทำงานเกิดพลัง ตื่นตัวมาปกป้องครอบครัว ไม่ใช่บทบาทของการเป็นผู้คิดและสั่งให้ทำตามแบบที่เราต้องการ หน้าที่ของเราคือเป็นคนกลาง ถนัดชวนคิด ชวนคุยให้คนในครอบครัวเกิดพูดคุยและทำให้ปัญหาคลี่คลายได้  ปลุกให้ครอบครัวมีพลัง มีความกระตือรือร้นในการทำหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัว นับเป็นความประทับใจของพี่ป๊อปที่ทำให้นึกถึงภาพครอบครัวที่อบอุ่น ขยายผลไปถึงในโรงเรียน จนกระทั่งมีการรวมตัวของพ่อแม่จิตอาสาในโรงเรียน นับเป็นความสำเร็จของการขยายผลไปสู่พื้นที่การรวมตัวของหลายครอบครัวมากขึ้นๆ ขยายผลสู่สังคมโดยรวมให้น่าอยู่มากขึ้น

“สังคมเป็นของคนทุกคน กลุ่มคนในสังคมที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลสังคมด้วยกัน แต่กว่าจะเกิดเช่นนั้นได้ เราต้องพัฒนาให้เกิดทุนทางสังคมที่ดี อยากเห็นสังคมไทยเข้มแข็งด้วยประชาชน ไม่ใช่ภาครัฐ  ภาครัฐต้องแสดงบทบาทให้ถูกจุด ทางออกหนึ่งคือ การมีกองทุนภาคประชาสังคม เพื่อสร้างทุนทางสังคมให้ประชาชนพร้อมที่จะดูแลตนเองได้”  

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE