กองทุนภาคประชาสังคม

คุณปรานี รัตนาไกรศรี เครือข่ายเคหะชุมชนร่มเกล้า

"...การปฏิรูปสลากเป็นสิ่งที่ดี   เพราะจะได้ไม่มีการผูกขาดในการซื้อขายสลากรายย่อย  มีราคาที่เป็นธรรม  และมีการกำหนดราคามาตรฐาน  อีกทั้งกองทุนมีประโยชน์ต่อประชาชน   ถ้ามีกองทุนนี้จะทำให้คนที่ทำงานจิตอาสาสามารถทำสิ่งดีๆให้สังคมได้   ถือเป็นกลไกที่ดี..."

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE