กองทุนภาคประชาสังคม

นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

“.....ทีนี้ถ้าเรามานั่งคิดดีๆใครหละมาซื้อสลากกินแบ่งก็คนยากคนจนนี่แหละ…..ผมเลยเห็นด้วยว่าแทนที่จะเอาเงินไปให้หลวงก็เอาเงินนี้แหละมาแบ่งเข้ากองทุนด้านการพัฒนาสังคม.....แทนที่จะให้เป็นงบประมาณแผ่นดินก็ให้คืนไปยังคนยากคนจนคนด้อยโอกาสเด็กผู้พิการผู้สูงอายุ.....”

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE