กองทุนภาคประชาสังคม

คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ นักพัฒนาสังคมอาวุโส

"ระบบการคลังของไทยอยู่ภายใต้การใช้เงินตามอำเภอใจของนักการเมือง 
ขณะที่กองทุนต่างๆก็ถูกครอบงำโดยระบบราชการ ภาคประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเลย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณจากสลากมาทำงานด้านสังคมต่ำที่สุด
ถึงเวลาแล้วที่จำเป็นต้องมี กองทุนเพื่อภาคประชาสังคม วิธีการก็คือ ต้องปฏิรูปกิจการสลาก"

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE