กองทุนภาคประชาสังคม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม WE ARE CSO ใครๆเป็นได้ ครั้งที่ 2 "รวมพลังพ่อแม่ เสริมพลังสังคม"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม WE ARE CSO ใครๆเป็นได้ ครั้งที่ 2 "รวมพลังพ่อแม่ เสริมพลังสังคม"

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.30

ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว บางแค อาคารโสมสวลี

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE