กองทุนภาคประชาสังคม

นายวันชัย บุญประชา คณะทำงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม

“….เราคนทำงานพัฒนาภาคประชาสังคม จะลุกขึ้นมาผลักดันเพื่อทำให้กองทุนเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการทำงานของพวกเราด้วยกันให้ได้....”

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE