กองทุนภาคประชาสังคม

นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาและอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

“.....แทนที่รัฐบาลจะเอาเงินจากกองสลากฯไปปะปนกับเงินภาษีส่วนอื่นซึ่งมาจากภาคการผลิตหรือมาจากการเก็บภาษีส่วนอื่นๆทั้งหมดก็ควรจะต้องผันกลับไปอัดฉีดสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคมผ่านกองทุนด้านการพัฒนาสังคมซึ่งมีกฎหมายรองรับไม่ใช่กองทุนเฉพาะกิจซึ่งฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายราชการตั้งขึ้นมา.....”

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE