กองทุนภาคประชาสังคม

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (กล่าวสัมโมทนียกถา “กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์”)

เรื่องผู้สูงอายุเป็นปัญหาทั้งโลก ผมเห็นแล้วว่าคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาแน่ๆ จึงต้องทำเรื่องนี้ รวมตัวกันเป็นสภาผู้สูงอายุ  ผมเป็นประธาน 10 ปี  เป็นภาคประชาสังคมที่ทำงานโดยไม่เคยได้รับงบประมาณแผ่นดินเลย  และไม่ต้องการได้รับด้วย

ผมเป็นภาคประชาสังคมที่ไม่ได้เงินเดือน  เป็นข้าราชการได้เงินเดือน  มีงบประมาณให้ทำ แต่ภาคประชาสังคมต้องหาเอง  อยู่เฉยไม่ได้เลยต้องทำ  แต่ข้าราชการไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำ  นี้คือความแตกต่างของข้าราชการกับภาคประชาสังคม  ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีกองทุนภาคประชาสังคม

"สักวันหนึ่งแสงทองจะส่องฟ้าอำไพ

ความเข้าใจเรื่องกองทุนจะแจ่มจำรัส

ทุกภาคส่วนสังคมไทยจะแจ่มชัด

ขอเครือข่ายจงผูกมัดไมตรีไว้รอเวลา"

 

"จากเวที่เสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 5
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

 

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE