กองทุนภาคประชาสังคม

คุณเดช พุ่มคชา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

“ประเทศนี้ ชุมชนนี้ อยู่ได้ดีกว่าเดิมได้ ถ้าภาคประชาสังคมไม่ยอมแพ้และไม่เพี้ยน

ผมเป็นลูกศิษย์ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  และทำงานพัฒนาตระเวนไปทุกจังหวัดในประเทศไทย ต่างประเทศก็ไป  ผมพบว่าคนเก่งจากหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญในการก่อการเปลี่ยนแปลง  แต่ที่พวกเขาเพี้ยนเป็นเพราะกลไกรัฐ กลไกต่างๆ ทำให้เพี้ยน ยกตัวอย่างเช่น ก่อนเป็น อบต. เป็นคนดี  แต่พอเป็น อบต.ก็เพี้ยน หรือเป็นปราชญ์ที่ภาครัฐยกย่อง 3 เดือนกลายเป็นเปรต  เพราะเพี้ยน

เราต้องทำงานกับพวกหัวไวใจสู้ กองทุนภาคประชาสังคมจึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาจริง

ขอให้คนทุกคนปลอดภัยในชีวิต  ให้เศรษฐกิจให้สิทธิเสรีประชาธิปไตยขยายงาม  กองทุนจะหนุนดุลส่งเสริม  ให้เพิ่มเติมคุณค่าฝ่าวิกฤติ  ให้กองทุนเป็นอีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งงานชูไทย”  

 

"จากเวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 5
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE